Takaisin

Cfeelit on esisuunnitellut teille erilaisia tunnelmia ympäristökalusteisiin liittyen, joista teidän on helppo valita juuri teidän tarpeisiisi sopivat tuotekokonaisuudet tai yksilölliset tuoteratkaisut.


ympäristökalusteet

ASIAKASTARVEKARTOITUS

Tavoitteenamme on olla pitkäaikainen strateginen ja joustava yhteistyökumppani, joka vastaa
ympäristön ja ihmisten asettamiin tarpeisiin.


Globaalisten muutosten ja trendien huomioiminen

Maailma muuttuu ja ihmiset muuttuvat sen mukana. On erittäin tärkeää huomioida ihmisten
huoli ympäristöasioihin liittyen ja vastata niihin ennakoidusti mahdollisimman hyvin.


Yhteiset asiakastarvekartoitukset

Uusista palveluista, tuotteista ja uudenlaisista ratkaisuista kun on kyse, niin ihmisiä on kuultava ja
heille on annettava mahdollisuus vaikuttaa asioihin.


Kohdistetut asiakastarvekartoitukset

Ensimmäisten toimitettujen ratkaisuiden jälkeen, voidaan niihin liitettävillä digitaalisilla
ominaisuuksilla kerätä asiakaspalautteita ja kehittää palautteiden pohjalta uusia entistä
ympäristö- ja ihmisläheisempiä ratkaisuja.

KOHTEEN, PALVELUN JA RAHOITUSRATKAISUN VALINTA

Uusien kaavoitus-, korjaus- tai ylläpitosuunnitelmien mukaan valitaan kohde ja yhteistyössä kohteeseen
sopiva ympäristökalusteratkaisu, joka tukee kohteen historiaa ja arvokkuutta.


Kohteen tärkeys ja historia

Kohteen arvokkuus voidaan säilyttää huomioimalla kohteen historia. Kun kohde tiedetään
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin sieltä voidaan ottaa mukaan jotain arvokasta
kierrätysmateriaalia tuotteen rakenteen osaksi.


Kokonaisvaltainen huolenpitopalvelu

Tuotteemme elinkaari on suunniteltu erittäin pitkäikäiseksi. On kuitenkin mahdollista, että ajan myötä
muutoksia tapahtuu. Suosituksemme on kokonaisvaltainen huolenpitopalvelu pitää kalusteenne aina
hyvässä kunnossa, trendikkäänä ja kehittyen ajan vaatimusten mukaan.


Leasing-rahoitus

Leasing-rahoitusratkaisullamme teidän ei tarvitse ostaa kalusteita, vaan saatte ne
käyttöönne ilman pääoman sitouttamista. Suunnitellaan rahoitusratkaisu yhdessä.

PROJEKTIN KÄYNNISTYS JA AIKATAULUTUS

Tuotteemme ja palvelumme ovat aina asiakkaalle yksilöityjä ratkaisuja, joiden
kokonaistoimitusaika voi olla useampia kuukausia. Siksi onkin erittäin tärkeää, että tulevasta
ratkaisusta laaditaan yksinkertainen, mutta hyvä projektisuunnitelma.


Projektin käynnistys

Projekti käynnistetään projektisuunnitelman mukaan. On erittäin olennaista, että projektia
käynnistettäessä kaikki ovat sitoutuneet tulevaan ratkaisuun ja ”puhaltavat yhteen hiileen”.


Aikataulu

Projektille laaditaan yhteistyössä mahdollisimman hyvä ja kattava aikataulu, jonka pohjalta
tulevia valintoja ja ratkaisuja on mahdollista seurata siihen laadittujen etappien katselmuksissa.

RAKENTEELLISTEN KIERRÄTYSMATERIAALIEN VALINTA

Tavoitteenamme on, että tuotteen kierrätysmateriaalien käyttöaste on 100%. Valmiiden
kierrätysmateriaalien käytön lisäksi toimenpiteet edellyttävät hyvää asiakasyhteistyötä
kierrätysmateriaalivalintojen tekemisessä. Oikeanlaisella panostuksella se on täysin mahdollista.


Kohteen materiaalien hyödyntäminen

Hyödyntämällä tulevan tuotteen rakenteissa kohteen materiaaleja kierrätysmateriaalina.
Esimerkiksi hyödynnetään tulevasta kohteesta kaadetun ”arvopuun” materiaalia.


Kierrätyskeskukset

Hyödyntämällä tulevissa tuotteissa hyvin toimivien kierrätyskeskuksen lajiteltuja
kierrätysmateriaaleja suoraan tai osana tuotteen materiaalina.


Jäännöserien ja sivuvirtojen hyödyntäminen

Kantavissa rakenteissa voidaan hyödyntää jäännöseriä tai käyttää prosessien sivuvirtojen
materiaaleja. Esimerkiksi hyödyntämällä rakennushankkeiden jäännöserien materiaaleja.

SYMBOLISTEN KIERRÄTYSMATERIAALIEN VALINTA SEKÄ YKSILÖLLINEN TARINA

Tuomme ihmisen osaksi tuotettanne liittämällä ihmisen tunnearvoa sisältävän symbolisen
kierrätysmateriaalin osaksi tuotetta ja tuotteen tarinaan. Tämä edellyttää hyvää
asiakasyhteistyötä kierrätysmateriaalivalintojen löytämisessä ja tuottamisessa.


Symbolinen kierrätysmateriaali

Symbolinen kierrätysmateriaali etsitään ja valitaan aina yhdessä ihmisten kanssa ja se on
olennainen osa tuotetta. Esimerkiksi koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset keräävät yhdessä
opettajan avustuksella vanhoja leluja, jotka kierrätetään osaksi tuotteen rakennetta.


Yksilöllinen tarina

Symbolinen kierrätysmateriaaliin liitetään aina tuotteeseen liitettävä tarina, joka on luettavissa
älypuhelimella tuotteessa olevan yksilöllisen koodin avulla cfeelit.fi sivustolta. Esimerkiksi
koulunsa aloittaneiden ekaluokkalaisten symbolisten kierrätysmateriaalien tarina. Esimerkkinä Juuson tarina.

YHTEISTYÖ- JA YRITYSSYMBIOOSIEN HYÖDYNTÄMINEN

Olemme itse erikoistuneet projektihallintaan, tuotteiden ja ratkaisuiden suunnitteluun että
toteutukseen. Toimille kokonaisuuksien toimittajana ja hyödynnämme yhteistyö- ja
yrityssymbioosiverkostoamme ratkaisuiden toteuttamisessa.


Yrityssymbioosiverkosto

on valmiina tuottamaan juuri teidän tarpeisiin sopivan ratkaisun. Verkostomme koostuu:
Muotoilijoista, valmistajista, tarinankertojista, kierrätysalan ammattilaisista,
kierrätyskeskuksista, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista, digitaalisten ratkaisujen
ammattilaisista sekä


Päijät-Hämeen alueen tukiverkostoista

LADEC, LMN, R&D Network, Sytky, Ideaverstas

KATSELMUKSET, LOPULLINEN TOTEUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Tärkeänä osana tuotteitanne ja palveluitanne on ihminen, heidän tarpeittensa huomioiminen ja
niiden liittäminen osaksi kokonaisratkaisua.


Katselmukset

Projektin aikana suoritettavissa katselmuksissa varmistetaan tuotteen muotokieli, rakenteet sekä
rakenteellisten ja symbolisten kierrätysmateriaalien valinnat. Määritellään tarkalleen tuotteen
sijainti tulevassa kohteessa ja määritellään niiden perustukset.


Lopullinen toteutus

Kun kaikki tuotteisiin ja palveluihin liittyvät asiat on määritelty, niin hyväksytään yhdessä
valmistuksen käynnistäminen ja tarinoiden jalostaminen lopulliseen muotoonsa.


Käyttöönotto

Kun tuotteet ovat kokonaisuudessaan valmiina voidaan ne ottaa käyttöön. Käyttöönoton jälkeen
tuotteet ja siihen liittyvät ratkaisut ovat takuunalaisia ja kuuluvat osaksi yhdessä sovittuja
huoltopalveluja.

ympäristökalusteet
ympäristökalusteet