Takaisin

CFEELIT TARJOAA TEILLE

Cfeelit tarjoaa teille esisuunniteltuja paikallisesti kierrätysmateriaaleista
valmistettuja modulaarisesti toteutettuja ympäristökalusteita yksilöllisellä
tarinalla että tunnelmien jakamisella

Cfeelit tarjoaa teille älykkään ohjelmistoalustan, johon digitaalisuutta hyödyntäen on lisättävissä
älykästä teknologiaa (IOT), media-alan että turvallisuusyhteistyökumppanien
ratkaisuja

Cfeelit tarjoaa teille pitkäaikaisen strategisen ja joustavan yhteistyökumppanin,
jonka tehtävänä on huomioida yhdessä
ympäristö ja ihminen

CFEELIT TARINA

Cfeelit- tarina sai alkuunsa Helsingin ja Lahden väliselle rautatielle
rakennettavan Orimattilan Hennan asuntoalueen rautatieasemasta.

Olimme yhteydessä Orimattilan kaupungin Hennan alueen yhteyshenkilöön ja kerroimme,
että olisimme orimattilalaisena yrityksenä kiinnostuneet tarjoamaan
Hennan alueelle ympäristökalusteita.
He olivat kiinnostuneita asiasta. Käynnistimme nopeasti kaksi eri muotoiluprojektia,
joilla esisuunniteltiin useita erilaisia tuotekonsepteja.

Kaikki konseptit olivat erittäin hyviä ja päätimme ottaa mukaan ne kaikki.
Esittelimme konseptit Orimattilan kaupungin henkilöstölle ja harkinnan jälkeen
päädyimme toteuttamaan Hennan alueelle kaarisillan muotoa symboloivat kaaripenkit.
Penkit valmistettiin paikallisista kierrätysmateriaaleista
ja niihin liitetään QR- koodilla tarina,
joka on luettavissa älypuhelimella ja siinä kerrotaan Hennan asuntoalueen syntytarinan.

Kiitokset kuuluvat kaikille Orimattilan kaupungilta mukana olleille henkilöille
sekä Hennan alueen yhteyshenkilölle.

CFEELIT ARVOT, MISSIO JA VISIO

ARVOLUPAUS

Arvottomasta korvaamaton


MISSIO

Missiomme on tuottaa käyttäjille viihtyisä ympäristö


VISIO

Visiomme on saada käyttäjälle tunne, että heidän kierrättämistoimillaan on merkitystä

ympäristökalusteet

ESISUUNNITELTUJA INSPIRAATIOITA

Muotoiluyhteistyökumppanimme ovat luoneet teille esisuunnitelmia, joista voitte hakea
inspiraatioita tulevia ympäristökalustehankintoja silmälläpitäen.


Esisuunnitellut inspiraatiot

Esisuunnitellut inspiraatiot ovat konseptisuunnitelmia, jotka ovat asetettu kuvalliseen
ympäristöön havainnollistamaan siihen asetettuja ympäristökalusteita.


Yksilöllinen toteutus

Jos olette kiinnostuneet konseptitunnelmissa olevista ympäristökalusteista, niin voimme
toteuttaa ne teille tuote- ja palveluprosessia hyödyntäen tai sitten erillisesti toteutettuina
palvelukonseptejamme hyödyntäen.


Kierrätysmateriaalien käyttö

Esisuunnitellut ympäristökalusteet toteutetaan aina rakenteellisia että symbolisia
kierrätysmateriaaliratkaisuja hyödyntäen.

MUOTOILU- JA SUUNNITTELUPALVELUT

Muotoilu- ja suunnittelupalveluita hyödyntäen voitte toteuttaa teille täysin yksilöllisen
ympäristökalusteratkaisun.


Muotoilupalvelut

Yrityssymbioosiverkostomme koostuu tällä hetkellä nuorista ja innokkaista muotoilijoista,
joiden avulla voimme tuoda teille uudenlaisia nykyaikaisia muotoiluratkaisuja
ympäristökalustetarpeisiinne.


Suunnittelupalvelut

Yrityksemme CCustom Oy on erikoistunut tuotteiden mekaniikkasuunnitteluun.
Suunnittelijoillamme on vahva suunnitteluosaaminen, jossa yhdistyvät niin asiakaslähtöisyys,
muotoilun liittäminen osaksi tuotteita, modulaarinen tuoterakenneajattelu sekä
valmistusteknologioiden hyödyntäminen.


RAKENTEELLISET KIERRÄTYSMATERIAALIT

Tavoitteenamme on, että ympäristökalusteiden kierrätysmateriaalien käyttöaste on 100%.


Kohteen materiaalien hyödyntäminen

Hyödyntämällä tulevan kohteen materiaaleja ympäristökalusteiden kierrätysmateriaalina.
Esimerkiksi hyödynnetään tulevasta kohteesta kaadetun ”arvopuun” materiaalia.


Kierrätyskeskukset

Hyödyntämällä tulevissa tuotteissa hyvin toimivien kierrätyskeskuksen lajiteltuja
kierrätysmateriaaleja suoraan tai osana tuotteen materiaalina.


Jäännöserien ja sivuvirtojen hyödyntäminen

Kantavissa rakenteissa voidaan hyödyntää jäännöseriä tai käyttää prosessien sivuvirtojen
materiaaleja. Esimerkiksi hyödyntämällä rakennushankkeiden jäännöserien materiaaleja.

SYMBOLISET KIERRÄTYSMATERIAALIT

Tuomme ihmisen osaksi ympäristökalustetta liittämällä niihin ihmisen tunnearvoa sisältävän
symbolisen kierrätysmateriaalin osaksi ympäristökalustetta ja osaksi ympäristökalusteen tarinaa.


Symbolinen kierrätysmateriaali

Symbolinen kierrätysmateriaali etsitään ja valitaan aina yhdessä ihmisten kanssa ja se on
olennainen osa ympäristökalustetta. Esimerkiksi koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset keräävät
yhdessä opettajan avustuksella ”vanhoja tarpeettomia leluja”, jotka kierrätetään osaksi
ympäristökalusteen rakennetta.


Yksilöllinen tarina

Symbolinen kierrätysmateriaaliin liitetään aina ympäristökalusteeseen liittyvä tarina, joka on
luettavissa älypuhelimella ympäristökalusteessa olevan yksilöllisen koodin avulla cfeelit.fi
sivustolta. Esimerkiksi koulunsa aloittaneiden ekaluokkalaisten symbolisten
kierrätysmateriaalien tarina.

PAIKALLINEN VALMISTUS

Ympäristökalusteemme valmistetaan aina alihankintana lähellä toimituskohdetta olevien
paikallisten yritysten tai yhteistyökumppanien voimin.


Paikallinen valmistus

Ympäristökalusteet koostuvat erilaisista rakenteista, jotka kilpailutetaan (mielellään yhteistyössä
asiakkaan kanssa sovittujen yhteistyökumppanien) paikallisilla yrityksillä. Kun tuotteen
rakenteiden valmistus tapahtuu lähellä toimituskohdetta, niin on luonnollista hyödyntää samalla
myös paikallisia kierrätysmateriaaleja.


Prototyyppien valmistus Lahden Ideaverstaalla

Valmistettujen ympäristökalusteiden prototyypit ovat valmistettu Lahden Ideaverstaalla.
Olemme hyödyntäneet Ideaverstaan tiloja, koneita ja laitteita sekä asiantuntijapalveluja
ympäristökalusteiden muottien valmistuksessa, että erilaisten materiaalikokeilujen testaamisessa.

TUOTTEISIIN LIITETTÄVÄT TARINAT

Jokainen ympäristökaluste on identifioitu omalle nimikkeelle ja tälle nimikkeelle voidaan liittää
erilaista informaatiota teknisen tiedon, tarinan tai tunnelmien jakamiseksi. Informaatio on
luettavissa älypuhelimella ympäristökalusteessa olevan yksilöllisen koodin avulla cfeelit.fi
sivustolta.


Tekninen tieto, käytettävä kierrätysmateriaali

Jokaisen ympäristökalusteen yhteydestä löytyy tekninen tieto siitä, milloin se on valmistettu ja
mitä kierrätysmateriaalia siinä on hyödynnetty.


Tarinan jatkaminen ja digitaalinen historia

Tärkeä osa on kerätä ja kertoa tuotteen elinkaarenaikaista historiaa, joka tuotetaan ihmisten
toimesta tarinan jatkamisesta tunnelmilla sekä osana huolenpitopalvelua.


Yksilöllinen tarina

Symbolinen kierrätysmateriaaliin liitetään aina ympäristökalusteeseen liittyvä tarina.
Esimerkkeinä Juuson tarina tai Hennan tarina.

NETTISIVUSTO

Nettisivusto toimii alustana ympäristökalusteiden tuote- ja palvelutiedon alustana. Sieltä
löytyvät palvelumme, tuotteemme, referenssit, yhteystiedot sekä toimitettujen
ympäristökalusteiden yksilölliset tekniset tiedot että tarinat.


Tietokanta

Nettisivusto ovat toteutettu kokonaisuutena tietokantapohjaisesti, jolloin sinne on helppo
lisätä yksilöllistä ympäristökalustekohtaista informaatiota.


Älyratkaisuiden informaatio

Tulevaisuudessa ympäristökalusteisiin lisätään paljon erilaista älykkyyttä. Sivuston
tietokantapohjaisuus soveltuu datatiedon keräämiseen, analysointiin sekä tärkeän
informaation tai impulssin jakamiseksi.

RAHOITUSPALVELUT

Asiakkaamme eivät ole kiinnostuneita sitomaan pääomaa ympäristökalusteiden
hankintaan. Rahoituspalvelumme tarkoituksena on vastata juuri tähän tarkoitukseen.


Leasing-rahoitus

Leasing-rahoitusratkaisullamme teidän ei tarvitse ostaa ympäristökalusteita, vaan saatte ne
käyttöönne ilman pääoman sitouttamista. Suunnitellaan rahoitusratkaisu yhdessä
leasing-rahoitusta tarjoavien rahoituslaitosten kanssa.


Tulevaisuuden rahoitusmalli

Älyratkaisuiden myötä tulevaisuuden rahoitusmallissa kaupunki asiakkaanamme voisi
tarjota yrittäjille paikan ympäristökalusteelle, jonka yritys ostaisi (leasing-sopimuksella) ja
jonne yritys voisi itse liittää tarinansa ja mainontansa.


Mediatila

Ympäristökalusteisiin voitaisiin digitaalisuutta hyödyntäen lisätä ns. mediatilan, jossa olisi
kuluttajaan kohdistettu yksilöllinen mainos.

HUOLENPITOPALVELUT

Ympäristökalusteemme ovat suunniteltu hyvin kestäviksi, joten niiden elinkaari on pitkä.
On kuitenkin täysin mahdollista, että ajan myötä huoltotarvetta esiintyy. Ratkaisumme
tähän on kokonaisvaltainen huolenpitopalvelu.


Määräaikainen tarkastelu

Ympäristökalusteet tarkastetaan määräajoin ja jos huoltotarvetta esiintyy, niin siitä
huolehditaan sopimuksen mukaan.


Trendien muutokset

Pitkäaikaisissa huolenpitosopimuksissa voidaan huomioida myös trendien muutokset ja
uusimalla ympäristökalusteet kokonaisuudessaan.


Ilkivalta

Ilkivalta lisää ympäristökalusteiden huolenpitoa. Se voidaan ottaa huomioon
pitkäaikaisissa huolenpitosopimuksissa tai siihen etsitään sopiva
vakuutusyhteistyökumppani.

ÄLYRATKAISUT

Tulevaisuudessa ympäristökalusteisiin lisätään paljon erilaista älykkyyttä, joten
suunnitelmissamme on yhteistyökumppanien avulla voidaan ympäristökalusteisiimme
lisätä erilaisia älymoduuleita, joiden myötä ympäristökalusteet vastaavat entistä paremmin
digitaalisuuden tuomiin tarpeisiin.


Media-alusta

Ympäristökalusteisiin voitaisiin digitaalisuutta hyödyntäen lisätä ns. mediatilan, jossa olisi
kuluttajaan kohdistettu yksilöllinen mainos. Mahdollisuuksia ovat Ibeacon
(mikropaikannus) ja Botit (”pureskellut” uutiset). Yhteistyökumppani: Mediatalo Esa


Turvallisuus

Ympäristökalusteiden lähialueiden seuranta ja näin turvallisuuden parantaminen
esimerkiksi kamerateknologian avulla. Yhteistyökumppani: Prevent360.

LÄHITULEVAISUUS

IOT:n ja yleisemmin digitaalisuuden hyödyntämisen mahdollisuudet kasvavat merkittävin
askelin ja tämä tuo aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liittää erilaista älykästä teknologiaa
ja kohdistettua mainontaa tuotteisiin. Mitä tämä tarkoittaa Cfeelit- ympäristökalusteissa?


Lähitulevaisuudessa kaupunki tarjoaa sijaintipaikan ympäristökalusteelle. Cfeelit toimittaa
tälle sijaintipaikalle kaupungin kanssa yhdessä suunnitellun että kaupungin imagoon ja
strategiaan sopivan Cfeelit- ympäristökalusteen.


Cfeelit- ympäristökaluste myydään kalusteen sijaintipaikan lähialueen yrityksille, joissa
kalusteeseen liitetään media-alustaan kohdennettua älypuhelinmarkkinointia
hyödyntämään. Toteutuksessa hyödynnetään iBeaconin eli mikropaikannuksen tuomia
mahdollisuuksia.


Ympäristökalusteet liitetään verkkoon ja niihin liitetään älykästä teknologiaa, jolla
kaupunki voi kerätä erilaista datatietoa (anturitietoa). Datatieto analysoidaan ja sovituin
pelisäännöin analysoidusta tiedosta suoritetaan toimenpide.

HENKILÖSTÖ

Ympäristökalusteet

Vesa Kataja

050 588 9863

vesa.kataja@ccustom.fi

Ympäristökalusteet

Teemu Laiho

040 564 0462

teemu.laiho@ccustom.fi

MUOTOILIJAT

ympäristökalusteet
ympäristökalusteet